Obuwie na zamówienie: taneczne • ślubne • wizytowe

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Aby dopełnić obowiązku informacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)), pragniemy poinformować, że od dnia 1 lipca 2021 r. nastąpi zmiana administratora Państwa danych osobowych.

Dotychczasowy administrator:

Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek
ul. Działy 5, 32-031 Mogilany
NIP 9442194046

Nowy administrator:

Sensatiano Katarzyna Brożek
ul. Działy 5, 32-031 Mogilany
NIP 6792790899

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obuwie taneczne, buty taneczne, buty do tańca towarzyskiego, obuwie ślubne, buty do ślubu
Copyright © 2009-2022 Sensatiano